Förtroende och trygghet hos Paidin Finans

Arbetsmiljö

Vi på Paidin Finans tycker det är viktigt att du känner dig trygg när du arbetar som egenanställd. Vi arbetar både förebyggande och i efterhand för att på bästa sätt hjälpa dig att skapa en trygg och säker fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är också viktigt att du känner till de risker som finns i din arbetsmiljö och vilka lagar och andra föreskrifter som berör dig som egenanställd hos Paidin Finans. Vi vill också uppmana dig till att rapportera risker som finns på din arbetsplats eller om något händer på din arbetsplats.

Fysisk arbetsmiljö
Fysisk arbetsmiljö beskrivs enklast genom att ge några exempel. Tex tummet vi befinner ossi, ljud, ljus, maskiner och annan utrustning.

Organisatorisk arbetsmiljö
Den organisatoriska arbetsmiljön är resultatet av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas.

Social arbetsmiljö
Den sociala arbetsmiljön är hur vi samspelar med och påverkas av de personer som finns runt omkring oss, till exempel medarbetare och chefer. Till den räknas även digitala forum som mejl, sms, chatt och liknande.

De tre olika arbetsmiljö typerna samarbetar hela tiden och går in i varandra. Lyfter du tex tungt när du jobbar på ett lager kan det bero dels på att du använder en felaktig lyftteknik samtidigt som chefen har fått samtal från kunden att det är bråttom vilket medför en påverkan från en person du är i beroendeställning till (chef).

För mera information om Paidin Finans och arbetsmiljö. Klicka här>>
För mera information om arbetsmiljö läs mera hos Arbetsmiljöverket. Klicka här>>

Vill du rapportera en incident så ringer du vårt supportnummer alternativt mailar vår support.

Telefon: 08-446 81 796
Mail: support(at)paidin.se